Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Veelgestelde vragen

Voor wie is de arbocatalogus bedoeld?

De arbocatalogus is specifiek gemaakt voor werkgevers en werknemers in de carrosseriebranche en vanzelfsprekend diegenen die in de bedrijven belast zijn met arbozorg. Dit zijn de preventiemedewerkers.

In principe kunnen alle oplossingen en maatregelen door alle medewerkers van de bedrijven aangekaart worden. Werknemers kunnen in hun bedrijven een maatregelblad of oplossingenkaart uitdraaien en dat met hun leidinggevende als oplossing voor een risico bespreken. Datzelfde geldt voor  de personeelsvertegenwoordiging  of  de ondernemingsraad. Werkgevers en preventie medewerkers kunnen uit tal van maatregelen en oplossingen uit de arbocatalogus putten om de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf te verbeteren.

Welke oplossingen zijn er te vinden?

De eerste oplossingen en maatregelen voor de arbocatalogus zijn inmiddels gereed. Deze hebben betrekking op Fysieke belasting en Schadelijk Geluid.

De catalogus zal in de komende tijd verder worden uitgebreid met onderwerpen als:

  1. Lichamelijke belasting
  2. Schadelijk geluid
  3. Machineveiligheid
  4. Dieselrook (DME)
  5. Elektrische en Hybride voertuigen

De volgorde van deze onderwerpen is bepaald door de werknemersraadpleging in de Carrosseriebranche.

Hoe kunt u ermee werken?

Als uit de risico-inventarisatie en evaluatie (ri&e) blijkt dat er oplossingen gevonden moeten worden voor risico's in uw bedrijf, kunt u zich oriënteren met deze arbocatalogus.

Leveranciers?

Bij vele maatregelen en oplossingen worden ook suggesties gedaan naar mogelijke leveranciers. Leveranciers kunnen zelf ook oplossingen en maatregelen aanmelden, opdat deze in de arbocatalogus worden opgenomen.

Een werkgroep van deskundigen zal telkens beoordelen of deze aangeboden oplossingen en maatregelen voldoen aan de arbo-eisen.

Gebruik de functie Mail redactie (in de zwarte balk op elke pagina) om als leverancier uw suggesties door te geven.