Schadelijk geluid

 

Sociale partners in de Carrosseriebranche streven voor zover technisch, economisch en operationeel haalbaar naar een maximale dagdosis van 80 dB(A), omdat er boven de 80 dB(A) gehoorschaderisico bestaat.

Zo lang deze 80dB(A) niet is bereikt is, is het uitgangspunt voor de uitkomsten van de Meetkoffer Geluid dat er een plan van aanpak gemaakt en gehoorbescherming gedragen dient te worden.

De Arbowet verplicht het maken van een plan van aanpak en het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen vanaf een dagdosis van hoger dan 85 dB(A). Deze wettelijke grenswaarden blijven onverminderd gelden.

Referenties

  • Hoofdstuk 6 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit); met name afdeling 3: "Lawaai";