Machineveiligheid

 

Onderhoud

Machines, apparaten en gereedschappen dienen periodiek goed te worden onderhouden. Preventief onderhoud draagt bij aan een veiliger gebruik en verlengt de levensduur. In de gebruikshandleiding zijn de onderhoudsvoorschriften opgenomen.

  • Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten veilig worden uitgevoerd.
  • Machines en handgereedschap moeten altijd eerst spanningsloos en/of drukloos worden gemaakt voordat onderhoud of reparatie wordt uitgevoerd.

Voorlichting en instructie

Naast regelmatig onderhoud en een jaarlijkse inspectie/keuring van machines, apparaten en gereedschappen vormt goede instructie en voorlichting aan (nieuwe) medewerkers een belangrijke voorwaarde voor het veilig werken.

Daarnaast is toezicht op het veilig werken van de medewerkers vanzelfsprekend van groot belang.

Een Checklist Voorlichting en instructie (.doc) is beschikbaar.