Machineveiligheid

 

Inspectielijsten voor machines

Bij machines wordt jaarlijks per machine een aparte inspectielijst ingevuld en ondertekend. Sla de inspectielijst goed op. De volgende inspectielijsten zijn beschikbaar:

Veiligheidschecks handgereedschap

Eén keer per jaar wordt het handgereedschap gecontroleerd aan de hand van de hiervoor ontwikkelde veiligheidschecks. Wordt aan alle eisen voldaan, dan kan de machine worden gemarkeerd met bijvoorbeeld een goedkeuringssticker. Sla de ingevulde veiligheidscheck steeds goed op. Veiligheidschecks zijn beschikbaar voor:

Branchenorm hefbruggen

De Branchenorm hefbruggen (.pdf) geeft de eisen aan waaraan uw hefbrug moet voldoen.

 

Inspectie en controle

Hoe vaak?

  • Machines, apparaten en gereedschappen worden jaarlijks gekeurd/geïnspecteerd door deskundige personen op slijtage en defecten.

Door wie?

  • De hefbrug moet altijd gekeurd worden door een externe deskundige persoon (keuringsklasse 2) aan de hand van de branchenorm Hefbruggen.
  • Andere machines, apparaten en gereedschappen kunnen door interne deskundige personen worden geïnspecteerd. De inspectielijsten en veiligheidschecklijsten geven hiervoor voldoende onderricht. Het gaat om machines die bij slijtage kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld een hefbrug of een bandenmontage-apparaat. Uit de lijsten blijkt welke punten aandacht moeten krijgen bij de beoordeling (keuringsklasse 0 en 1).

Defecten verhelpen

  • Een defect kan leiden tot een zeer onveilige werksituatie. Storingen en schades moeten correct worden verholpen. Zo wordt het vereiste veiligheidsniveau van machines en apparaten in stand gehouden.