Machineveiligheid

 

Aanpak

Bij het oplossen of verminderen van het risico gaat de voorkeur ernaar uit om de arbeidshygiƫnische strategie te volgen. Dit betekent dat het volgen van onderstaande volgorde om het probleem aan te pakken wordt aanbevolen. Hierbij is de bronaanpak de meest gewenste oplossing is en de persoonlijk beschermingsmiddelen de laatste optie.

De arbeidshygiƫnische strategie kan in het kader van machineveiligheid als volgt worden uitgewerkt:

  1. De bron van het probleem wegnemen: vervangen van ondeugdelijke apparatuur
  2. Hulpmiddelen gebruiken: beveiligingen aanbrengen
  3. Organisatorische oplossingen: gedragsregels opstellen, voorlichting/instructie geven, keuringen/inspecties uitvoeren
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidsschoenen, handschoenen gehoorbescherming en een veiligheidsbril ter beschikking stellen