Dieselrook (DME)

 

De werknemersorganisaties en werkgeversorganisatie  in de carrosseriebranche hebben in 2012 een branchenorm voor DME vastgesteld. Hierna staat beschreven welke maatregelen de bedrijven in de carrosseriebranche minimaal dienen te treffen om aan de branchenorm te kunnen voldoen.

Dit zijn onder andere:

 1. Een afzuigventilator met voldoende capaciteit voor de onderhanden zijnde voertuigen.
 2. Een afvoerslang die de uitlaat volledig omsluit (bijvoorbeeld een manchet). Een trechter is ook toegestaan mits deze direct achter de uitlaatopening kan worden geplaatst op zodanige wijze dat er geen of nagenoeg geen ruimte is tussen de trechter en de uitlaatopening.
 3. Afvoerkanalen die bovenstaande onderdelen met elkaar verbinden waardoor de uitlaatgassen op doelmatige wijze direct naar buiten worden afgevoerd.
 4. Gebruik bij het in- en uitrijden van dieselmotorvoertuigen in werkplaatsen en magazijnen, indien meer dan een minimale rijafstand wordt afgelegd en geen afvoerslang wordt toegepast, een opzetfilter. Dit opzetfilter behoeft niet gebruikt te worden indien:
  • personen- en bestelwagens zijn voorzien van een roetfilter
  • bedrijfswagens voor goederen- en personenvervoer beschikken over de Euro Klasse 4- en 5-norm

Bij het beheersen van de blootstelling aan dieselrook volgen we de arbeidshygiënische strategie.

Dit betekent het volgen van onderstaande volgorde om de blootstelling  aan te pakken waarbij de bronaanpak de meest gewenste oplossing is en de persoonlijk beschermingsmiddelen de laatste optie:

 1. De bron van het probleem wegnemen: vervang de dieselmotor van eigen voertuigen door andere aandrijving: vervang dieselmotorheftrucks met een draagvermogen van minder dan 4 ton door heftrucks op elektriciteit of LPG. Voorzie de zwaardere heftrucks (draagvermogen meer dan 4 ton) van een permanent roetfilter;
 2. Hulpmiddelen gebruiken: bronafzuiging door afzuigslangen op de uitlaat, roetfilters;
 3. Organisatorische oplossingen: n.v.t.; DME komt vrij bij alle situaties in de werkplaats waarbij de motor aan moet staan.

Inmiddels ontstaat er een compleet leveringsprogramma van afzuigsystemen, waardoor het nu ook mogelijk is om deze te gebruiken bij vrachtwagens en speciale voertuigen die hun uitlaten op lastig te bereiken plekken hebben. Ditzelfde geldt voor personenauto’s die twee uitlaten hebben. Hiervoor kunnen hulpmiddelen gebruikt worden die aan de afzuigslang bevestigd worden of opzetfilters.

Benadruk het op een goede manier gebruiken van de voorzieningen in het werkoverleg. Het Infoblad Beperk (DME) DieselMotorEmissie  is hiervoor zeer geschikt. Betrek alle medewerkers, ook de preventiemedewerker, bij het zoeken naar oplossingen voor blootstelling aan dieselrook. Zorg voor regelmatig herhaalde instructie (jaarlijks) voor de medewerkers over de manier waarop blootstelling aan DME kan worden voorkomen of verminderd. Als bovenstaande oplossingsrichtingen onvoldoende vermindering van blootstelling aan dieselrook geven dienen P3-stofmaskers als tijdelijke maatregel gedragen te worden.