Dieselrook (DME)

 

  • Hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit); met name afdeling 1: 'Gevaarlijke stoffen' en afdeling 2: 'Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen';
  • Arbeidsomstandighedenregeling; Artikel 4.20c DME aangewezen als kankerverwekkend proces;
  • Branchenorm carrosseriebranche DME:
    • Sinds 2012: 7 µg EC/m3 (TGG-8 uur, gemeten in respirabel stof)
  • Praktijkrichtlijn Dieselmotoremissie carrosseriebranche. Hieraan dient minimaal voldaan te worden om aan de branchenorm te kunnen voldoen.