Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Vernieuwen i.p.v. hameren en richten

Het hameren voor het uitdeuken van plaatwerk is zeer arbeidsintensief. Door toenamen van de loonkosten is het steeds vaker lonend om het betreffende plaatwerkdeel te demonteren en een nieuw onderdeel te monteren.

Reductie

Geen. Blootstellingsduur wordt verminderd.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Afhankelijk van specifieke schade. Mogelijk kostenbesparend.

Positief neveneffect

Kortere productietijd door vermijden of verminderen van bewerkingen.

Negatief neveneffect

Levertijd en beschikbaarheid van onderdeel.

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Operationele haalbaarheid

Niet altijd mogelijk als nieuw plaatwerk niet (op tijd) verkrijgbaar is door levertijd of beschikbaarheid (andere auto’s).

Economische haalbaarheid

Kosten arbeid benodigd voor hameren afwegen tegen kosten nieuw of tweedehands onbeschadigd onderdeel.

Aanpak

Wegnemen bron

Termijn realisatie

Kort.