Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Terugstootloze hamers

In de kop van terugstootloze hamers bevinden zich loden kogeltjes. Door het naijlen van deze kogels wordt het terugspringen van de hamer voorkomen, waardoor een zekere mate van demping optreedt.

Reductie

Circa 5 dB (10 à 20 dB voor de piekgeluiden).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

€ 40,-- à € 60,-- per stuk, afhankelijk van grootte werkstuk.

Positief neveneffect

Geen.

Negatief neveneffect

  • Vereist enige gewenning.
  • Hogere slijtage dan standaard hamers.

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Kan goed toegepast worden bij het richten van plaatmateriaal en delen van het chassis.

Operationele haalbaarheid

Niet geschikt voor het uitdeuken van plaatwerk, kan derhalve voor slechts een zeer klein deel van hamerwerkzaamheden gebruikt worden.

Economische haalbaarheid

Hogere slijtage afhankelijk van product.

Aanpak

Hulpmiddelen / afscherming bron

Termijn realisatie

Kort.