Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Scherp zaagblad - juiste zaagsnelheid

Het geluidniveau ten gevolge van de pneumatische zaag tijdens het zaagproces zijn afhankelijk van:

  • het snijvermogen (kracht x snijsnelheid);
  • verhouding tandhoogte en tandbreedte;
  • de aanzetsnelheid en het tandental;
  • stijfheid, demping en massa van het zaagblad.

De lengte van het zaagblad en de zaagsnelheid dienen niet groter gekozen te worden dan strikt noodzakelijk. Een zaagblad met een kleine tandhoogte en kleine tandbreedte verdient de voorkeur. Te allen tijde verdient een scherp zaagblad de voorkeur.

Reductie

0 à 10 dB(A).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Kosten zaagblad en tijd zaagbladvervanging: € 8,-- à € 10,-- per zaagblad.

Positief neveneffect

Fysieke belasting van werknemer minder: minder trillingen en lagere benodigde krachten.

Negatief neveneffect

Vergt regelmatig terugkerende voorlichting van werknemers. Vergt inzicht en discipline van de werknemers.

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Operationele haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Economische haalbaarheid

Kosten van zaagblad en tijd voor het vervangen van een zaagblad vormen naar verwachting geen belemmering.

Aanpak

Hulpmiddelen / afscherming bron

Termijn realisatie

Kort.