Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Kunststof borstels en schijven

Beschrijving Voor het verwijderen van oude laklagen en ontroesten van plaatmateriaal wordt in de praktijk meestal gebruik gemaakt van slijpschijven of staalborstels. Een geluidarm alternatief is het gebruik van kunststof borstels of schijven zoals bijvoorbeeld: Bristle-discs, Clean-strip-schijven of Poly-x-schijven. Deze kunststof borstels met slijpmiddel worden gemonteerd op een pneumatisch of elektrisch aangedreven boormachine of slijpmachine. De geluidproductie wordt bepaald door de aandrijving van de machine. Voor deze bewerking is het derhalve van belang dat een geluidarme machine wordt toegepast.

 

Reductie

5 à 15 dB(A), bepaald door de geluidproductie van de aandrijving.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Geen verhoging, mogelijk kostenbesparend.

Positief neveneffect

Betere oppervlaktekwaliteit dan met slijpschijven of stalen ontroestingsborstels, waardoor minder nabewerking nodig is.

Negatief neveneffect

Alleen toe te passen voor oppervlakkige roestplekken, niet voor putvormige roestplekken.

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Operationele haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Economische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Aanpak

Hulpmiddelen / afscherming bron