Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Geluidarme aandrijving - zagen

Beschrijving werkstuk. Bij het zagen van plaatstaal is het werkstukgeluid overheersend. Indien de geluidafstraling van het werkstuk relatief gering is, zoals bijvoorbeeld bij het zagen van kunststof onderdelen, is de geluidproductie van de aandrijving bepalend voor het geluidniveau op de arbeidsplaats.

Reductie

 0 à 15 dB(A).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Aanschafkosten circa 50% hoger dan standaard gereedschap.

Positief neveneffect

Naast minder geluid ook minder trillingen.

Negatief neveneffect

Technische haalbaarheid Geen belemmeringen.

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Beschrijving Het totale, bij zagen opgewekte geluid is afkomstig van de pneumatische aandrijving en het Geen belemmeringen.

Operationele haalbaarheid

In het algemeen is de aandrijving niet dominant. Controle door geluidniveau tijdens vrijloop van de machine te vergelijken met geluidniveau tijdens zagen van werkstuk. Indien het verschil meer bedraagt dan circa 5 dB is de aandrijving niet dominant.

Economische haalbaarheid

Alleen rendabel als aandrijving relevant is, bijvoorbeeld bij zagen van kunststof onderdelen.

Aanpak

Wegnemen bron

Termijn realisatie

Lang: bij vervanging van bestaande machines.