Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Geluidabsorberende voorziening

 Op korte afstand (het directe veld) van een bron wordt het geluidniveau bepaald door het zogenaamde directe geluid dat rechtstreeks van de bron de ontvanger bereikt. Op grotere afstand (het galmveld) van de bron wordt het niveau voornamelijk bepaald door het geluid dat via reflecties tegen wanden, vloer en het plafond de ontvanger bereikt, het zogenaamde nagalmgeluid. Geluidabsorberende voorzieningen zijn alleen van invloed op het nagalmgeluid en niet tot nauwelijks op het directe geluid. Zo zal een slijper zelf geen geluidreducerend effect bemerken van geluidabsorptie. Wel echter de werknemers op grotere afstand van deze bron. Qua uitvoering zijn in principe de volgende hoofdvormen te onderscheiden:

  • Vlakke, min of meer gesloten, verlaagde (systeem)plafonds.
  • Vrijhangende, verticale geluidabsorberende elementen, zogenaamde "baffles".
  • Geluidabsorberende afwerking direct tegen de bovengelegen vloer of de dakconstructie, eventueel geïntegreerd in het totale dakpakket.

    

Reductie

Afhankelijk van de specifieke situatie, maximaal 5 à 10 dB in het nagalmveld (afhankelijk van de verhouding tussen bijdrage direct veld en nagalmveld).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

  • Geluidabsorberend plafond: € 45,-- à € 60,-- per m².
  • Baffels: € 30,-- à € 50,-- per m².
  • In de dakconstructie geïntegreerde geluidabsorptie: meerkosten (circa 15% van de dakconstructie in vergelijking met een gesloten uitvoering) € 35,-- à € 40,-- per m².

Positief neveneffect

In combinatie met geluidschermen kan ook op de arbeidsplaats het geluidniveau gereduceerd worden.
Verbeterde spraakverstaanbaarheid en bronherkenning.

Negatief neveneffect

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Geen belemmeringen. 

Operationele haalbaarheid

Achteraf aanbrengen van geluidabsorptie kan in sommige situaties niet toegepast worden vanwege ruimtegebrek of te hoge belasting van de draagconstructie.

Economische haalbaarheid

In de bestaande situaties aanbrengen van geluidabsorptie gaat in het algemeen gepaard met relatief hoge kosten.

Aanpak

Wegnemen bron

Termijn realisatie

Lang: toepassing met name bij nieuwbouw of verbouw van bedrijven.