Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Activiteiten buiten normale werktijden

Door (zeer) luidruchtige activiteiten te laten plaatsvinden buiten de normale werktijden, bijvoorbeeld in pauzes of vóór of na de normale werktijden kan de expositieduur van de overige werknemers in de werkplaats gereduceerd worden. Gedacht kan worden aan slijpen, hameren, richten, gebruik hakhamer en zagen. Deze werkzaamheden gaan namelijk met hoge geluidniveaus gepaard, die het geluidniveau in grote delen van de werkplaats (nagalmgeluid) beïnvloeden. Deze maatregel leidt echter niet tot lagere expositieniveaus bij het bedienend personeel zelf.

Reductie

Geen reductie voor uitvoerende werknemers. Wel reductie voor werknemers, die zich in de omgeving van de activiteit bevinden.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Geen.

Positief neveneffect

Geen.

Negatief neveneffect

In de praktijk slechts zeer beperkt toepasbaar. Niet mogelijk als de procesgang niet toestaat dat gewacht wordt tot het aflopen van de normale werktijden.

Oplossing voor

Schadelijk geluid

Technische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Operationele haalbaarheid

Slechts zeer toepasbaar voor uitzonderlijke situaties. De maatregel moet mogelijk zijn binnen de planning van de werkzaamheden.

Economische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Aanpak

Organisatorische oplossingen

Termijn realisatie

Kort.