Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Aansprakelijkheid

Redactioneel samenstellers en technisch uitvoerenden van deze arbocatalogus doen hun uiterste best voor adequate, actuele en correcte informatie.

Zij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van schade, direct of indirect, die het gevolg is van de gegeven informatie, van technische storingen of van functies in deze website.