Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners.

Focwa FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie

Gezondheid en veiligheid in de dagelijkse praktijk

In de Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche vindt u praktische oplossingen en maatregelen om het werken in onze branche gezond en veilig te organiseren. De vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie en de werkgeversorganisatie FOCWA hebben hieraan hun medewerking verleend.

De oplossingen en maatregelen sluiten direct aan op de branchespecifieke risico-inventarisatie en -evaluatie voor de carrosseriebranche (RI&E).

Voorlopig gaat het alleen over de arbeidsrisico's Fysieke belasting en Geluid. Uitbreiding voor meer risico's is voorzien voor de toekomst.

De arbocatalogus is ingedeeld naar sector:

  • Carrosseriebouw
  • Schadeherstel
  • Specialisten (zoals autopoetsen, bekleden, restauratie)

Kies bovenin de pagina de sector waartoe uw bedrijf behoort.